A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W związku z projektem Bike'owe Zakopane i uzyskaniem przez Zakopane oraz Kościelisko dużych funduszy na budowę ścieżek i tras rowerowych wyszliśmy z inicjatywą opracowania koncepcji przebiegu oraz budowy tras na obszarze Gminy Kościelisko. Koncepcja została już przekazana Wójtowi Gminy Kościelisko.
 
Tereny górskie pokrywają około 24% powierzchni globu. W Polsce obszary o charakterze górskim stanowią około 8% powierzchni kraju. Znajomość odmienność trenów górskich oraz ich funkcji w porównaniu z obszarami nizinnymi jest najważniejszym elementem wiedzy koniecznym do zrozumienia innego podejścia podczas wypracowywania strategii rozwojowej i planowania wsparcia dla obszarów o wybitym ukształtowaniu terenu. Ponadto jedną z podstawowych zasad tworzenia tras rowerowych jest precyzyjne określenie adresata.

Gmina Kościelisko ze względu na swoje położenie i ukształtowanie terenu posiada bardzo duży potencjał turystyczny. Mające tu początek liczne szlaki turystyczne biegnące w Tatry oraz dobrze rozbudowane zaplecze noclegowe sprawiają, że jest to świetne miejsce do organizacji aktywnego wypoczynku. Znaczna część Gminy położona jest na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dolina Kościeliska i Chochołowska), którego zasoby naturalne przyciągają bardzo duże ilości turystów. W ubiegłym roku, jak podają statystyki TPN, Dolinę Kościeliską, Chochołowską i Lejową odwiedziło 680 tys. turystów.

Zgodnie z badaniami ruchu turystycznego Województwa Małopolskiego w trzecim kwartale 2012 roku 1,7% turystów przyjeżdżających do małopolski deklarowało jako cel wizyty wycieczki rowerowe (źródło: prezentacja UMZ dot. projektu Bike'owe Zakopane, 2014). Prawdopodobnie ilość osób odwiedzających Gminę mających zamiar uprawiać turystykę rowerową stanowi jedynie odsetek liczony w promilach. Jest to związane z brakiem prawdziwych szlaków i tras rowerowych na terenie Gminy. Piękno tutejszej przyrody i krajobrazu jest niepodważalnie kluczowym elementem przyciągającym turystów. Liczne obszary leśnie i piękne polany w rejonie Butorowego W., Palenicy Kościeliskiej i Magury Witowskiej są niepodważalnym argumentem, aby dążyć do tego by na obszarze Gminy powstało centrum górskiej turystyki rowerowej, jedynym w skali całego kraju.