• Kim jesteśmy?

  Stowarzyszenie tworzą przede wszystkim pasjonaci i entuzjaści kolarstwa górskiego, dla których rowerowa pasja to niemalże osobista religia. W życiu prywatnym wykonujemy różnorakie czynności zawodowe. Odmienność tych czynności sprawia, że możemy przenieść naszą wiedzę...

  więcej
 • Czym się zajmujemy?

  Nasza działalność skupia się na upowszechnianiu modelu aktywnego stylu życia oraz kultury fizycznej i sportu. Wspieramy także rozwój infrastruktury rowerowej w regionie oraz jego promocję...

  więcej
 • Wesprzyj naszą działalność

  Wesprzyj naszą działalność i pomóż w rozwoju naszej organizacji. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

  więcej
A A A
Stowarzyszenie Rowerowe Podhale to organizacja, której głównym celem jest działalność na rzecz rozwoju i promocji regionu podhalańskiego pod kątem turystyki rowerowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportów rowerowych. Organizujemy rajdy, zloty, prowadzimy szkolenia i treningi rowerowe, opracowujemy koncepcje dotyczące budowy tras i infrastruktury rowerowej w regionie, współpracujemy z lokalnymi samorządami i instytucjami w zakresie doradztwa i nadzoru nad projektami dotyczącymi turystyki rowerowej.
 
 
cele
 
 
Cele:
 • Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku i krajoznawstwa.
 • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności sportów rowerowych.
 • Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w regonie, oraz promocja regionu pod kątem turystyki rowerowej.
 • Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym z zakresu sportów rowerowych.
 • Organizowanie pokazów oraz szkoleń z zakresu sportów rowerowych.
 • Organizowanie wyjazdów i zawodów rowerowych.
 • Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego.
 • Prowadzenie działań integrujących członków stowarzyszenia.
 • Uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe.
 • Wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów rowerowych.
 • Propagowanie ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Promocja młodych, zdolnych sportowców.
 • Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.
 
 

Wspierają nas

Kross      mtbh normal      Gorsecik